SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
2
6
1
8
3
2
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười Hai 2012 2:40:00 CH

Quy trình thẩm định thành lập trường

 

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU                                          

1.          MỤC ĐÍCH

2.          PHẠM VI

3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.          ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.          BIỂU MẪU

7.          HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Quang Minh Huệ

Lê Thị Minh Loan

Nguyễn Hữu Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

Trưởng phòng

Chủ tịch

 


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.          MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự  thực hiện đối với hoạt động cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở.

2.          PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở

Cán bộ, công chức thuộc UBND Quận.

3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

 

4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

-         UBND:                     Ủy ban nhân dân Quận;

-         Phòng GDĐT:         Phòng giáo dục đào tạo Quận;

-         TTHC:                      Thủ tục hành chính

-         GP:                            Giấy phép

 

 


 

5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Người quản lý tổ chức dạy thêm phải đạt trình độ đào tạo chuẩn theo qui định hiện hành của ngành giáo dục và đào tạo;

- Gáo viên dạy thêm phải đạt chuẩn trình độ tương ứng với nội dung dạy thêm; phải có tinh thần trách nhiệm và mẫu mực về đạo đức;

- Có đủ phương tiện dạy học và cơ sở vật chất lớp học theo yêu cầu tại quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐBYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Văn bản xin cấp giấy phép hoạt động dạy;

01

 

2. Văn bản xin cấp giấy phép dạy thêm của các tổ chức, cá nhân;

01

 

3. Kế hoạch dạy học: Nội dung, chương trình, thời gian dạy, số buổi dạy;

01

 

4. Hồ sơ cá nhân, tổ chức xin phép dạy thêm;

 

01

5. Danh sách trích ngang, giáo viên, bản sao bằng cấp chuyên môn, nhân viên cơ sở tổ chức dạy thêm;

01

 

6. Thống kê phương tiện dạy học, cơ sở vật chất lớp học

01

 

5.3

Số lượng hồ sơ

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9.

5.6

Lệ phí

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức/cá nhân tới nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận.

Cá nhân/tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

- Xem xét và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo qui định

-      Viết biên nhận hồ sơ cho khách hàng

-      Vào sổ đăng ký tiếp nhận hồ sơ

-      Lập phiếu theo dõi và đính kèm vào hồ sơ.

Trình hồ sơ đến Lãnh đạo phòng

Phòng GDĐT

Giờ hành chính

BM 01.01 – Giấy biên nhận hồ sơ

B3

Xem xét và phân công chuyên viên phụ trách tiến hành thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo

Phòng GDĐT

01 ngày

BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-      Bộ hồ sơ theo qui định

-      Sổ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ

B4

-    Thẩm định hồ sơ đăng ký

-    Trường hợp hồ sơ đạt: Đề xuất triển khai thẩm định tại cơ sở.

-    Trường hợp hồ sơ chưa đạt: lập thông báo phúc đáp về hồ sơ.

-    Trình đề xuất đến trưởng phòng. Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định.

-    Thẩm định điều kiện đăng ký thành lập trường ngoài công lập.

-    Lập biên bản về kết quả thẩm định.

-    Chuyển kết quả đến P.GD&ĐT  thụ lý hồ sơ.

Đoàn thẩm định

(P.GD&ĐT, P.TN&MT,

P.TC-KH)

15 ngày

BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-     Biên bản thẩm định

- Hồ sơ đăng ký

 

 

 

B5

Hồ sơ đủ điều kiện:

-      Lập văn bản ý kiến của P.GD&ĐT về kết quả thẩm định điều kiện đăng ký thành lập.

Hồ sơ chưa đủ điều kiện:

-      Dự thảo văn bản trả lời về tình trạng hồ sơ và điều kiện đăng ký.

Trình trưởng phòng duyệt.

Chuyên viên Phòng GDĐT

03 ngày

 BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-      Toàn bộ hồ sơ.

 

B6

-      Xem xét kết quả trình của chuyên viên xử lý hồ sơ

-      Hồ sơ đủ điều kiện: ký Văn bản trình UBND quận. 

-      Hồ sơ chưa đủ điều kiện: ký văn bản trả lời

Chuyển lại cho chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo

Phòng GDĐT

03 ngày

 

BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-      Toàn bộ hồ sơ.

 

B7

-       Cho số, đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ đăng ký

-       Chuyển hồ sơ trình đến UBND quận xem xét.

Chuyên viên Phòng GDĐT

01 ngày

BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-      Toàn bộ hồ sơ.

B8

-     Xem xét hồ sơ đăng ký và Ý kiến thẩm định của P.GD&ĐT

-     Cho phép thành lập: Ký Quyết định

Không cho phép thành lập: ra Văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết cho P.GD&ĐT.

Lãnh đạo UBND Quận

06 ngày

BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

Toàn bộ hồ sơ.

B9

-     Cho số, đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết đến P.GD&ĐT.

Văn thư VP.UBND quận

01 ngày

BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-   Toàn bộ hồ sơ.

-   Quyết định cho phép thành lập trường ngoài công lập

B10

-      Tiếp nhận kết quả giải quyết từ UBND quận.

-      Trao kết quả giải quyết cho tổ chức hoặc cá nhân đăng ký thành lập trường (yêu cầu ký vào Sổ khi nhận kết quả).

Chuyên viên Phòng GDĐT

02 ngày

BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-   Toàn bộ hồ sơ.

B11

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên phòng GDĐT  có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Phòng GDĐT

 Hàng tháng

BM 02.01 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

BM 03.01 – Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

BM 04.01 –

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

·      Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM 02.01 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

·      Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN

·      Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

1.      Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;

2.      Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành quy định về dạy thêm, học thêm.

3.      Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường Mầm non.

             

 

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.       

BM 01.01

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ

2.       

BM 02.01

Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

3.       

BM 03.01 

Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

4.       

BM 04.01

Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

 

7. HỒ SƠ  LƯU

  Hồ sơ cấp Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và Tiểu học:

TT

Tài liệu trong hồ sơ

 

1.            

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập trường ngoài công lập.

2.            

Biên bản thẩm định

3.            

Văn bản ý kiến thẩm định

4.            

Quyết định cho phép thành lập trường ngoài công lập

5.            

Sổ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ

6.            

Phiếu theo dõi hồ sơ

7.            

Báo cáo thống kê phân tích dữ liệu

8.            

Văn bản phúc đáp (nếu có)

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơn vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

 


Số lượt người xem: 2947    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm