SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
4
9
6
4
8
Thông báo 26 Tháng Chín 2018 3:15:00 CH

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra tình hình Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường Trường Thạnh, Quận 9

          Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TT ngày 24/7/2018 của Chánh Thanh tra Quận 9 về việc Quản lý nhà nước về Trật tự xây dựng trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường Trường Thạnh, Quận 9. Từ ngày 27 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh, Quận 9.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân làđối tượng thanh tra,
Chánh Thanh tra Quận 9 Kết luận như sau:
1. KHÁI QUÁT CHUNG:
Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh, Quận 9 được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1997 đến nay, phường có tổng diện tích tự nhiên 982,81ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 359,77 ha chiếm 36,61% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất phi nông nghiệp là 622,75ha chiếm 63,36% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất chưa sử dụng là 0,29ha chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên. Hiện trên địa bàn phường có 08 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, trong đó đất phù hợp quy hoạch là đất ở theo các đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000 là 382,4ha, chiếm 38,9% tổng diện tích đất tự nhiên diện tích này rất thấp so với nhu cầu thực tế, Phường Trường Thạnh còn hơn 16ha (khoảng hở giữa 02 Đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 KDC Xa lộ vành đai ngoài và Khu dân cư mới Đông Tăng Long) chưa có quy hoạch chi tiết 1/2000 hiện nay vẫn áp dụng theo quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 của Quận 9 đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12/11/2012.
2. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:
Nội dung thanh tra là việc Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Phường Trường Thạnh, Quận 9. Niên độ thanh tra: năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018.
2.1. Tình hình xây dựng không phép trên địa bàn phường Trường Thạnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng:
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh:
- Trong năm 2017 trên địa bàn phường Trường Thạnh có 165 trường hợp xây dựng và sửa chữa nhà, trong đó Ủy ban nhân phường Trường Thạnh phát hiện 52 trường hợp vi phạm xây dựng nhà không giấy phép xây dựng (kèm danh sách) và 30 trường hợp có đơn xin cải tạo trên hiện trạng nhà cũ. Đối với 52 trường hợp xây dựng không phép, Phường đã thực hiện cưỡng chế theo quy định 39 trường hợp đến ngày 14/6/2018 (thời điểm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra) còn 13 trường hợp chưa xử lý. Sau đó Ủy ban nhân dân Phường tổ chức cưỡng chế xong 10 trường hợp  còn 02 trường hợp thuộc gia đình diện chính sách có đơn xin tạm giữ công trình, 01 hộ đã tự tháo dỡ.
- 06 tháng đầu năm 2018 có 80 trường hợp xây dựng và sửa chữa nhà, trong đó Ủy ban nhân phường Trường Thạnh phát hiện 06 trường hợp vi phạm xây dựng nhà không giấy phép (kèm danh sách) và 13 trường hợp có đơn xin cải tạo trên hiện trạng nhà cũ. Đối với 06 trường hợp xây dựng không phép: có 01 trường hợp là hộ nghèo có đơn xin tạm giữ công trình, 01 trường hợp tự tháo dỡ công trình, 02 trường hợp đã có kế hoạch cưỡng chế, 02 trường hợp sẽ tiếp tục kế hoạch xử lý trong tháng 9 năm 2018.
Qua kiểm tra một số trường hợp thể hiện như sau:
- Đối với trường hợp chủ đầu tư bà Huỳnh Thị Thu, địa chỉ thường trú 41 đường Lò Lu, tổ 4, khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, Quận 9. Xây dựng công trình nhà không Giấy phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm tại thửa đất 561, tờ bản đồ 01 (theo tài liệu 2003) với diện tích 233m2 =(23,3m x 5m) + (23,3m x 5m) kết cấu móng gạch, đà kiềng bê tông cốt thép, tường gạch, xà gồ sắt. Ngày 13/3/2017 Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản ngừng thi công xây dựng và ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân phường về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị sau đó, chuyển hồ sơ xử phạm vi phạm hành chính trong quản lý công trình xây dựng đến Ủy ban nhân dân Quận 9 để xử lý. Ngày 21/3/2017 Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng. Do chủ đầu tư không tự tháo dỡ công trình vi phạm nên Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 về tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Ngày 23/5/2018 Ủy ban nhân dân phường có Kế hoạch số 98/KH-UBND cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính đối với bà Huỳnh Thị Thu và đến ngày 07/6/2018 Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình và hiện nay hiện trạng là đất trống.
- Đối với trường hợp chủ đầu tư ông Lê Quang Thịnh, địa chỉ thường trú 43 đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9. Xây dựng công trình nhà không  Giấy phép xây dựng trên một phần đất rạch và thửa đất 13, tờ bản đồ 23 (theo tài liệu 2003) với diện tích xây dựng 590 m2 =(27,4m x 18m) + (11,6m x 13m), kết cấu: cột sắt, kèo sắt, mái tôn, vách tôn. Ngày 29/5/2017 Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản số 41/BBVPHC vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm và ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, sau đó chuyển hồ sơ xử phạm vi phạm hành chính trong quản lý công trình xây dựng đến Ủy ban nhân dân Quận 9 để xử lý. Ngày 07/6/2017 Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng. Do chủ đầu tư không tự tháo dỡ công trình vi phạm nên Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tháo  dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Ngày 14/5/2018 Ủy ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch số 92/KH-UBND cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính đối với ông Lê Quang Thịnh phá dỡ công trình, đến ngày 24/5/2018 Ủy ban nhân dân phường thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình. Hiện nay hiện trạng thì công trình này đã được tái lập xây dựng với diện tích 442,86 m2 =(8,8m x 28,2m) + (17,7m x 11m), kết cấu: cột sắt, kèo sắt, mái tôn, dựng vách tôn rào 3 phía công trình. 
- Đối với trường hợp Chủ đầu tư bà Phạm Thị Thanh Tâm, địa chỉ thường trú 79 tổ 4, khu phố 6, đường D2A Khu nhà ở Nam Long, phường Phước Long B, Quận 9. Xây dựng công trình nhà không Giấy phép xây dựng tại thửa đất 503, tờ bản đồ 45 (theo tài liệu 2003) xây dựng không giấy phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm với diện tích 725m2 =(15m x 45m) + (5m x 10m), kết cấu: Móng nền BTCT, cột sắt, mái tôn, vách tôn (Nhà kho khung cột sắt, mái tôn, vách tôn). Ngày 26/7/2017 Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản số 53/BB-VPHC vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm và ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, sau đó chuyển hồ sơ xử phạm vi phạm hành chính trong quản lý công trình xây dựng đến Ủy ban nhân dân Quận 9 để xử lý. Ngày 03/8/2017 Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành Quyết định số 218/QĐ-XLVPHC xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng. Do chủ đầu tư không tự tháo dỡ công trình vi phạm nên Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tháo  dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Ngày 15/12/2017 Ủy ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch số 177/KH-UBND cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính đối với bà Phạm Thị Thanh Tâm phá dỡ công trình nhưng chưa thực hiện. Sau đó, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 01/6/2018 tiếp tục cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính đối với bà Phạm Thị Thanh Tâm. Hiện nay bà Tâm đã tự tháo dỡ toàn bộ công trình.
- Đối với trường hợp Tổng Công ty cổ phần đền bù giải tỏa, địa chỉ:2171/7B, An Dương Vương, phường 3, Quận 5. Xây dựng công trình không Giấy phép xây dựng tại thửa đất 25, 29,30 và một phần rạch, tờ bản đồ 27 (theo tài liệu 2003) lô II.A, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh diện tích 558,42m2 =(22,7m x 24,6m), kết cấu: Móng đà kiềng, tường gạch, mái tôn. Ngày 31/01/2018 Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản số 03/BB-VPHC vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm; sau đó chuyển hồ sơ xử phạm vi phạm hành chính trong quản lý công trình xây dựng đến Ủy ban nhân dân Quận 9 để xử lý. Ngày 12/2/2018 Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành Quyết định số 50/QĐ-XLVPHC xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng. Do chủ đầu tư không tự tháo dỡ công trình vi phạm nên Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 75/QĐ-CCXP ngày 7/6/2018 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả để tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Ủy ban nhân dân phường đã niêm yết công khai Quyết định. Ngày 08/8/2018 Ủy ban nhân dân phường có Kế hoạch số 206/KH-UBND về việc thực hiện các Quyết định cưỡng chế trong 6 tháng đầu năm 2018, lộ trình thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp Tổng Công ty cổ phần đền bù giải tỏa trong tháng 9/2018.
* Các trường hợp xây dựng trên thửa đất có nhiều người cùng sử dụng:
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường, trong năm 2017 Ủy ban nhân dân phường đã xử lý 04 trường hợp xây dựng không giấy phép trên thửa đất có nhiều người cùng sử dụng (kèm danh sách), Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản và ban hành quyết định đình chỉ thi công đồng thời chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý công trình xây dựng đến Ủy ban nhân dân Quận 9 để xử lý.
Qua kiểm tra thể hiện như sau:
+ Đối với trường hợp chủ đầu tư Lê Thanh Hải tại thửa 625 tờ bản đồ 16 (theo tài liệu BĐĐC 2003) là đất trồng cây lâu năm (quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư Ích Thạnh 2) đã xây dựng 01 căn nhà không giấy phép xây dựng với diện tích xây dựng 186,52 m2 =(12,m x 2,4m) + (12,2m x 3,5m) + 15m x 7m) + 1,8m x 5,3m) kết cấu móng gạch, nền bê tông, tường gạch. Ủy ban nhân dân phường thực hiện đầy đủ các thủ tục về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và đã cưỡng chế, hiện nay hiện trạng là đất trống.
+ Đối với trường hợp chủ đầu tư Phạm Thị Huệ, Đỗ Thị Hồng, Đinh Văn Luân tại thửa 524 tờ bản đồ 22 (theo tài liệu BĐĐC 2003) là đất trồng cây lâu năm (quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư Ích Thạnh 2) đã xây dựng 03 căn nhà không giấy phép xây dựng với diện tích 131,685m2 kết cấu móng bê tông cốt thép, tường gạch, gác lửng. Ủy ban nhân dân phường thực hiện đầy đủ các thủ tục về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và đã cưỡng chế, hiện nay hiện trạng là đất trống.
Qua thanh tra nhận thấy:
Trong năm 2017 Ủy ban nhân dân Phường Trường Thạnh có 52 trường hợp xây dựng không phép (kèm danh sách) Ủy ban nhân dân Phường thực hiện cưỡng chế 39 trường hợp, đến ngày 14/6/2018 (thời điểm Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra) còn 13 trường hợp chưa xử lý. Sau đó Phường thực hiện cưỡng chế xong 10 trường hợp, hiện nay có 01 trường hợp tái lập xây dựng (trường hợp chủ đầu tư ông Lê Quang Thịnh công trình tại thửa đất 13, tờ bản đồ số 23 (theo tài liệu 2003), còn 02 trường hợp thuộc gia đình diện chính sách có đơn xin tạm giữ công trình, 01 trường hợp tự tháo dỡ. Trong 6 tháng đầu năm 2018 có 06 trường hợp xây dựng không phép (kèm phụ lục) có 01 trường hợp là hộ nghèo có đơn xin tạm giữ công trình, 01 trường hợp tự tháo dỡ, 02 trường hợp đã có kế hoạch cưỡng chế và 02 trường hợp đang lên kế hoạch xử lý.
Trong quá trình lãnh đạo, Ủy ban nhân dân Phường Trường Thạnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện việc tăng cường về quản lý trật tự xây dựng, phân công cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm về xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế sai sót như chưa có biện pháp tích cực trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động trật tự xây dựng dẫn đến việc nhiều trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn; chưa có giải pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm và thực hiện cưỡng chế để xảy ra trường hợp đã thực hiện cưỡng chế nhưng hiện nay tái lập xây dựng (trường hợp chủ đầu tư ông Lê Quang Thịnh công trình tại thửa đất 13, tờ bản đồ số 23 (theo tài liệu 2003). Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường và Phó chủ tịch được giao phụ trách thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ công chức. Cán bộ công chức chưa kịp thời tham mưu xử lý hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng để xảy ra trường hợp xây dựng không phép.
2.2. Về công tác niêm yết, tuyên truyền các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng:
Tại phường có một bảng công khai niêm yết các thủ tục hành chính trong đó niêm yết công khai quy trình, thủ tục và văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự xây dựng tổ chức công khai niêm yết, phát nhanh số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép, san lấp lấn chiếm sông rạch trên địa bàn phường.
2.3. Về công tác phối hợp với đội Thanh tra địa bàn Quận trong kiểm tra công trình xây dựng có Giấy phép xây dựng:
Thực hiện theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch phối hợp số 287/KHLT-SXD-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Sở xây dựng và Ủy ban nhân dân Quận 9 trong công tác tuần tra, kiểm tra, lập biên bản các công trình vi phạm xây dựng, sau đó chuyển đến người có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định. Phối hợp trong công tác chốt chặn và cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm do Ủy ban nhân dân phường thực hiện. Đội Thanh tra địa bàn Quận phân công 02 Thanh tra địa bàn phụ trách phường xuống thực hiện phối hợp kiểm tra và các công trình có giấy phép xây dựng (trung bình 03 lần/01 công trình). Trong năm 2017 có 07 trường hợp xây dựng sai phép và 06 tháng đầu năm có 11 trường hợp xây dựng sai phép.
2.4. Về công tác mở sổ theo dõi các công trình sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới:        
 Phường có mở sổ theo dõi, cập nhật thông tin các công trình xây dựng trên địa bàn Phường, gồm các loại:
+ Sổ lưu hồ sơ sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở năm 2017 và năm 2018.
+ Sổ theo dõi quá trình xử lý công trình xây dựng không phép năm 2017 và năm 2018.
+ Sổ lưu hồ sơ văn bản Thông báo khởi công công trình xây dựng mới năm 2017 và năm 2018.
2.5. Việc thực hiện các Quyết định đình chỉ thi công, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phá dỡ, thông báo thời gian tổ chức cưỡng chế:
Công khai các công tác tổ chức công bố, niêm yết công khai các Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế phá dỡ. Đối với các công trình đã có Quyết định cưỡng chế phá dỡ, Ủy ban nhân dân phường triển khai lập kế hoạch tổ chức thực hiện bao gồm các phương án cưỡng chế tháo dỡ, thành phần tham gia cưỡng chế và tổ chức buổi tiếp xúc vận động cá nhân, tổ chức vi phạm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Thời gian thực hiện cưỡng chế phá dỡ được Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư công trình vi phạm bằng các hình thức mời nhận Thông báo, niêm yết tại công trình vi phạm, trụ sở Ủy ban nhân dân phường, trụ sở khu phố có công trình vi phạm trước thời gian tổ chức cưỡng chế ít nhất 05 ngày.
3. KẾT LUẬN:
3.1. Tình hình xây dựng không phép trên địa bàn phường Trường Thạnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng:
Trong quá trình lãnh đạo, Ủy ban nhân dân Phường Trường Thạnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện việc tăng cường về quản lý trật tự xây dựng, phân công cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm về xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế sai sót như chưa có biện pháp tích cực trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động trật tự xây dựng dẫn đến việc nhiều trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn; chưa có giải pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm và thực hiện cưỡng chế để xảy ra trường hợp đã thực hiện cưỡng chế nhưng hiện nay tái lập xây dựng (trường hợp chủ đầu tư ông Lê Quang Thịnh công trình tại thửa đất 13, tờ bản đồ số 23 (theo tài liệu 2003). Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường và Phó chủ tịch được giao phụ trách thiếu kiểm tra giám sát cán bộ công chức. Cán bộ công chức chưa kịp thời tham mưu xử lý hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng để xảy ra trường hợp xây dựng không phép (nội dung này sau khi có thông báo kết luận số 364-TB/UBKTTU ngày 20/3/2018 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan (văn bản số 2297/UBND-NV ngày 31/7/2018).
3.2. Về công tác niêm yết, tuyên truyền các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng:
Ủy ban nhân dân Phường thực hiện tốt công tác niêm yết, lĩnh vực tuyên truyền phổ biến pháp luật thực hiện thường xuyên theo kế hoạch.
 3.3. Về công tác phối hợp với đội Thanh tra địa bàn Quận trong kiểm tra công trình xây dựng có Giấy phép xây dựng:
Ủy ban nhân dân Phường phối hợp Đội Thanh tra xây dựng địa bàn Quận 9 theo quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng (Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện thường xuyên kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng sai phép.
3.4. Về công tác mở sổ theo dõi các công trình sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới:        
 Ủy ban nhân dân Phường mở sổ theo dõi cập nhật đầy đủ thông tin các công trình sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới.
3.5. Việc thực hiện các Quyết định đình chỉ thi công, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phá dỡ, thông báo thời gian tổ chức cưỡng chế:
Ủy ban nhân dân Phường tiến hành công khai đầy đủ các công tác tổ chức công bố, niêm yết công khai các Quyết định, thời gian thực hiện các Quyết định đảm bảo đúng theo quy định Luật Xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.
4. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG
Không có.
5. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ:
5.1. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh:
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác niêm yết, tuyên truyền các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự đô thị.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng.
- Chấn chỉnh trong công tác quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn phường không để tái diễn tình trạng xây dựng nhà không phép.
- Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9 có biện pháp xử lý công trình tái lập xây dựng đối với hộ Lê Quang Thịnh, xây dựng một phần đất rạch và thửa đất 13, tờ bản đồ 23 (theo tài liệu 2003); tổ chức cưỡng chế đối với 01 trường hợp xây dựng không phép năm 2018 đã có kế hoạch cưỡng chế. Tiếp tục thực hiện cưỡng chế theo quy định các trường hợp đã có quyết định cưỡng chế.
5.2. Đối với Chánh Thanh tra Quận 9:
- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành văn bản chỉ đạo đơn vị thực hiện theo kiến nghị trên;

        - Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

Văn bản kèm theo


Số lượt người xem: 124    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm