SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
4
9
8
6
1
Tuyển dụng công chức 21 Tháng Giêng 2019 3:16:58 SA
THÔNG BÁO Nội dung phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2018  (03/10/2018)
Căn cứ Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 9 về tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quận 9 năm 2018; Căn cứ Thông báo số 65/TB-TTYT ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Trung tâm Y tế Quận 9 về tuyển dụng viên chức năm 2018. Trung tâm Y tế Quận 9 thông báo nội dung phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2018 như sau: ...
Tuyển dụng viên chức năm 2018  (26/07/2018)
Căn cứ kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 9 về tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quận 9 năm 2018. Trung tâm Y tế Quận 9 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 1. Đối tượng: Những người được tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm