Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 9 - TP Hồ Chí Minh (18/07/2019)
QUẬN 9, 22 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (22/04/2019)
Nằm ở vị trí cửa ngõ Đông Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh, nối liền địa bàn kinh tế trọng điểm của khu vực có diện tích 113,896.200 km2, có 13 phường với dân số 235.268 nhân khẩu.
Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2010 có nhiều chuyển biến tích cực (01/11/2010)
Xem theo ngày:
Xem